เชิญมาเสวนา

วรศา
น่าสนใจก็ต้องมาซิค่ะ แล้วจะส่งตั๋วเครื่องบิน ไปให้ ส่งไปแล้วก็มาจ่ายเงินค่าตั๋วคืนศาด้วยนะคะ
คำตอบ