วิธีการใช้ blog ความรู้ภายในโรงเรียน


อยากทราบขั้นตอนวิธีการ การนำblog  ความรู้มาใช้ในโรงเรียน (การขยายผลถึงเพื่อนครู)ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น


คำตอบ (1)

ขั้นตอนวิธีการ การนำ  blog  ความรู้มาใช้ในโรงเรียน (การขยายผลถึงเพื่อนครู)ทางโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์โดยทีมงาน km  มีแผนงานการนำ นำblog  ความรู้มาใช้ในโรงเรียน ดังนี้ ทีมงาน  km  ประชุมวางแผนการนำ การจัดการความรู้ในโรงเรียนลงสู่  blog “                  1. โรงเรียนมี blog ของโรงเรียน                2.  ขยายเครือข่ายการเรียนรู้ สร้างเครือข่าย blog ภายในโรงเรียน *  โดยทุกหน่วยงานของโรงเรียนจะต้องมี blog ของตัวเอง *  ครูทุกคนต้องมี blog ของตัวเอง*  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายวิธีดำเนินงาน1.  ผู้รับผิดชอบ blog  ความรู้ของโรงเรียน (ครูเอียด) จะเป็นผู้บันทึกหรือผู้เล่า ข้อมูล ข่าวสาร เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในโรงเรียนหรือเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการการจัดการความรู้ของโรงเรียน2นำสิ่งที่บันทึกลงใน blog มาเล่าให้ผู้บริหาร  ทีมงาน km  หัวหน้างาน หรือหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ได้รู้  (กระตุ้น)3ให้ครูทุกท่านบันทึกสิ่งดีๆที่ประทับในการทำงาน  การจัดการเรียนการสอน  การดูแลเด็ก  (ลงมือปฏิบัติ)4เลือกสรรผลงานของครูที่เขียนเรื่องเล่าได้อย่างดี  และเห็นกระบวนการการทำงาน และผลที่เกิดจากการกระทำ(ดร.สมลักษณ์  สุเมธ  ให้ความกรุณาช่วยคัดสรร)5. นำผลงานของครุลงสู่ blog เพื่อขยายผลของความรู้สู่ชุมชน6. นำผลงานที่ได้รับการบันทึก blog  มาติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนครู นักเรียน ผู้ปกครอง  ผู้บริหาร ได้อ่าน(บันทึกสิ่งดีๆ)7.   ครูเอียดจะเล่าเรื่องที่ครูบันทึกสิ่งดีๆให้ครูทุกคนฟังในการประชุมครูประจำเดือน  (กระตุ้น)8.   ให้หัวหน้าฝ่ายฯ  หัวหน้างาน  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  หัวหน้าสายชั้น ส่งตัวแทน เข้ารับการอบรมการสร้าง blog 9. เชิญวิทยากร อ. บันทูร  พันทาง  จาก โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ  (โรงเรียนในเครือข่ายที่เข้าร่วมการจัดการความรู้) มาให้ความรู้10.  ร่วมประชุมกับทีมงาน   blog  ของโรงเรียน (ตัวแทนของแต่ละหน่วยงาน) เพื่อวางแผนในการบันทึกข้อมูลความรู้ภายในหน่วยงานของตนเอง  

 ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี