ประวัติ Excel

อาซีซ๊ะ หมัดเหล๊าะ

จงบอกประวัติความเป็นมาของตารางคำนวณ

คำตอบ