สงสัยค่ะ

werzaa

ทำไมเมื่อเช้าไม่เข้าฟังคะ ติดธุระที่ไหนเปล่า

คำตอบ