Happy Valentine's Day ค่ะ

  • มาแอบเอาบทความเรื่องนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ของอาจารย์ไปประกอบการสอนนักศึกษาที่ learners.in.th ค่ะ
  • จึงของส่ง "หัวใจ" มาแสดงความรู้สึกขอบคุณสำหรับสิ่งดีๆที่อาจารย์เขียน
  • ได้รับประโยชน์อย่างยิ่งทั้งครูและลูกศิษย์ค่ะ
คำตอบ

รับทราบครับ... ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง