คนเจ้าชู้

aaa

ความเจ้าชู้เกิดมาจากปัจจัยใดบ้างค่ะ (เรื่องใกล้ตัว)

เช่น เผลอใจ ไม่ได้ตั้งใจ อยากสนุก ฯลฯ

คำตอบ
not yet answered

ระหว่างความรัก - ความถูกต้อง - ความรับผิดชอบ การเลือกกระทำในสิ่งใด เราใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการตัดสินการกระทำค่ะ ความรู้สึกหรือ...........?????