Happy Valentine's Day ค่ะ

  • ป้าเจี๊ยบส่งคุกกี้แบบไม่อ้วนมาแล้วค่ะ
  • อยู่ ที่นี่ นะคะ
คำตอบ
ขอบพระคุณค่ะป้าเจี๊ยบขา"รักป้าเจี๊ยบจังเลย"