มีเรื่องถามแล้วครับ

นายนนท์ธวัตร คำแหลง

อาจารย์ครับ  ผมเป็นคนพูดไทยไม่ค่อยชัด เพราะลิ้นไก่มันสั้น  แล้วเพื่อนๆๆชอบล้อ  อาจารย์พอมีวิธีที่จะทำให้พูดชัดหรือวิธีแก้อายหรือวิธีแก้ปัญหาการพูดไม่ชัดบ้างไหมครับ

ด้วยความเคารพอย่างสูง

นายนนท์ธวัตร  คำแหลง  47121619 sec G

คำตอบ

ตอบ  นนทวัตร

ปัญหาการพูดไม่ชัดเพราะลิ้นไก่สั้น  ควรปรึกษาแพทย์ด้านคอ ปาก ลิ้น

ให้ท่านตรวจหรือยังว่า พอจะเยียวยาด้านการรักษาได้หรือไม่  ถ้ายังไม่

ไป ครูอยากให้ลองไปปรึกษาแพทย์  ถ้าแพทย์ปฏิเสธว่าเยียวยาโดยวิธี

การแพทย์ไม่ได้แล้ว  ครุแนะนำให้เข้าคลีนิคภาษา ซึ่งจะมีชุดฝึกการอ่านออกเสียง  ในคลีนิคควรฝึกให้สังเกตการออกเสียงพยัญชนะ สระ

ที่เป็นปัญหา  คือคงพูดไม่ชัดในบางคำ บางตัวใช่ไหม ลองส่องกระจก

ดูริมฝึปากของตัวเองเวลาออกเสียง  ให้รู้ฐานที่เกิดของเสียงพยัญชนะ

สระที่เป็นปัญหา โดยใช้แผนภูมิแสดงอวัยวะในการออกเสียง  ฝึกฝน

ออกเสียงคำที่มีปัญหาบ่อยๆ ฝึกจากแถบประโยค แผนภูมิข้อความ

และพยายามฝึกพูด  สม่ำเสมอ แล้วลองประเมินผลตนเองดูว่าเรา

ออกเสียงชัดเจนหรือยัง  ให้เพื่อนช่วยฟังและช่วยประเมิน อย่าอาย

อย่าเขินและสำคัญเคยปรึกษาครูสอนภาษาไทยบ้างไหม ท่านให้คำ

แนะนำอย่างไรบ้าง   แวะมาคุยกะครูหน่อยซีเพราะครูไม่ทราบว่าอาการ

ที่เป็นขนาดไหน  นะครับ  แล้ววันวาเลนไทน์บอกรักสาวอย่างไรเอ่ย อิอิ