ชวนเล่น blog tag ครับ

อยากจะชวนเล่น blog tag ครับ

สำหรับของผมอ่านที่นี่ครับ 

สำหรับกติกาการเล่น ที่นี่ครับ 

คำตอบ