blog tag คืออะไร

อย่าหาว่ายังโง้น ยังงี้เลย blog tag นี่เล่นกันยังไงน้องหนู

พี่ตุ๊เห็นเขาว่า ๆ  กันแต่ยังไม่เคย มัวแต่งมอยู่กับงานของตัวเองค่ะ

คำตอบ

1. บันทึกเรื่องเกี่ยวกับตัวเราที่คิดว่าคนอื่นยังไม่ทราบมา 5 ข้อ

2. tag คนที่เราอยากรู้จักมากขึ้นต่ออีก 5 คน

3. แจ้งทั้ง 5 คนให้ทราบว่าถูก Tag แล้ว

4. ติดป้าย(คำหลัก) ว่า blog tag และชื่อของคนที่เรา tag ต่อ

5. และ 5 คนนั้น ก็ต้องเขียนเรื่องเกี่ยวกับตัวเองต่อ และ tag ต่ออีกคนละ 5 คนค่ะ

รายละเอียดอ่านได้เพิ่มเติมที่บันทึกของอาจารย์หมอมาโนชนะค่ะ http://gotoknow.org/blog/ponder/72669

ลองเล่นดูนะคะ