ค่าเช่าบ้าน

  ขอเรียนถามเรื่องค่าเช่าบ้านเพื่อความชัดเจนด้วยค่ะ

ในกรณีลาออกจากราชการแล้วกลับเข้ารับราชการใหม่ในอำเภอกุสุมาลย์ จ.สกลนคร (เป็นครูสายผู้สอน) ได้ย้ายสับเปลี่ยนไปอยู่อำเภอภูพาน 9 ปี ต่อมาได้สอบรองผู้อำนวยการและได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในอำเภอกุสุมาลย์  จะสามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่ ขอความกระจ่างด้วยค่ะ หากมีสิทธิ์ก็จะได้ทำเรื่องเบิกค่าเช่า เพราะตอนนี้ได้เช่าบ้านในอำเภอเมืองเดือนละ 4,000 บาท ซึ่งเป็นบ้านที่พี่ชายเช่าซื้อจาก ธอส. ที่ต้องผ่อนธนาคารเดือนละ 10,000 กว่าบาท

คำตอบ