อยากทราบ

อยากทราบหมายกำหนดการในการซ้อมรับปริญญาบัตร
คำตอบ