ข้อมูลจังหวัด

อาบิรฺ
อยากรู้ละติจูด ลองติจูด องศาเหนือ และ ละติจูด ลองติจูด องศาเหนือ ของแต่ละจังหวัด ไม่รู้ว่าสามารถหาได้จากเว็บไหนบ้าง
คำตอบ
not yet answered
Ibm ครูปอเนาะ ڬوروفوندق

ผมเองก็ยังไม่เจอเว็บที่บอกตำแหน่งพิกัดของแต่ละจังหวัด ที่ใช้อยู่ผมได้จาก

หนังสือ อัล-ฟาลัก ของอาจารย์นิแวเตะ ซึ่งจะบอกละเอียดมากถึงระดับอำเภอ และ จาก google earth ไปที่เวบนั้นแล้ว เราตั้งเมาสตรงส่วนหนึ่ง ตรงมุมด้านซ้ายก็จะมีบอกตำแหน่งพิกัด(Pointer)

ตัวอย่างครับ

http://ibm.sci-piu.net/bc9mtb/image/bc9rds.jpg