ยุงเยอะงับ

ทำไงดีงับพี่
คำตอบ
not yet answered
ชื่นสุมณ

มีทางเลือก 2 แบบคือ

จะเอายุงออกจากคนหรือจะเอาคนออกจากยุง

ถ้าจะกำจัดยุงก็

  • กำจัดแหล่งเพราะพันธุ์ยุง เช่น กะละ ยาง กระป๋อง
  • หาฝาปิดภาชนะ เช่น โอ่ง ถังน้ำ
  • ในแหล่งน้ำสาธารณะอาจจะเลี้ยงปลาเพื่อกินลูกน้ำ หรือใส่สารเคมีเพื่อฆ่าลูกน้ำ
  • ถ้าจะกำจัดคนก็หลายวิธีเหมือนกันนะอันนี้ก็ให้คิดเองบ้าง