คิดถึงอาจารย์จอห์น..สบายดีไหมและตอนนี้อยู่ที่ไหนกัน..

ไม่พบกันนานแล้ว..คิดถึงอาจารย์เสมอ..เสียใจด้วยกับการสูญเสียช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา...ยังอยากอ่านบันทึกของนายร้กษ์สุขมากๆ...
คำตอบ
not yet answered
DSS "work with disability" ( หนิง )

ได้ยินข่าวจากคุณเมตตา  และอาจารย์ขจิต  เมื่อ UKM-9 ค่ะว่า ท่านบวชอยู่ค่ะ  กำลังเป็นหลวงพี่

ยินดีที่เลือกที่จะสู่ความสงบ ขออนุโมทนาในกุศล