สวัสดีจ๊าเทสท์

ชอบภาษาอังกฤษ  เข้าไปBlog อ.ขจิตดูสิ

http://gotoknow.org/file/tawasaky/taste+goto.jpg

หรือ  ครูอ้อย http://gotoknow.org/profile/skuikratoke

คำตอบ