โดน Tag แล้ว ช่วยบอกความลับหน่อย

  • คุณ โดน Tag แล้ว ช่วยบอกความลับ 5 ข้อหน่อย นะครับ
  • อ่านวิธีการเล่น ที่นี่
คำตอบ
not yet answered
งง อะไรคือ tag  ครั้งแรกเมื่อเห็น ask ของอาจารย์ beeman ต้องตามอ่านซะตั้งนาน กว่าจะเริ่มตั้งหลักเขียนได้ครับ  ... กำลังนึกว่าจะ tag ใครต่อ
beeman 吴联乐
  • อ.ภูคา ต้อง copy ข้อคิดเห็นไปไว้ที่คำตอบ..ก่อนนะครับ...
  • คือต้องตอบคำถาม ก่อนให้ข้อคิดเห็นครับ
อาจารย์ผึ้งน้อย ผมเขียนลงใน tag แล้วครับ