ขออนุญาต tag นะคะ

http://gotoknow.org/ask/tag/tag 

ก็ใครๆก็อยากรู้จักคุณ ขจิต ค่ะ....

คำตอบ