ระเบียบข้อบังคับบริษัทและคู่มือพนักงาน

แพรดาว

ขอปรึกษาอาจารย์ เรื่องการเขียนระเบียบข้อบังคับบริษัท กับ คู่มือพนักงาน ควรทำเป็น 2 เล่ม หรือทำเป็นเล่มเดียวเลยจะดีกว่ากันคะ

 และรบกวนให้อาจารย์แนะนำถึงรูปแบบเขียนที่ดี ต้องเป็นอย่างไรบ้างคะ สามารถหาตัวอย่างหรือ template จากที่ได้ที่ไหนได้ และในอนาคต ถ้าเรามีการเพิ่ม / ลด หรือแก้ไข ต้องจัดการอย่างไรคะ

 

ขอบคุณคะ

คำตอบ
ระเบียบข้อบังคับการทำงาน และคู่มือพนักงาน

เรื่องระเบียบข้อบังคับบริษัท หรือระเบียบข้อบังคับการทำงาน  เป็นเรื่องที่กฎหมายบังคับ ให้สถานประกอบการ ธุรกิจต้องมี และต้องมีหมวดหมู่ ตามที่กฎหมายกำหนด ระเบียบข้อบังคับการทำงาน ถือเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับการจ้าง (สภาพการจ้าง) ต้องขึ้นทะเบียนกับสำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่สถานประกอบการนั้นตั้งอยู่  ระเบียบข้อบังคับการทำงาน จึงต้องทำให้เป็นเรื่องเป็นราว ให้ถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อทำเสร็จแล้ว ต้องติดประกาศไว้ให้ลูกจ้างได้เห็นชัดเจน

ตัวอย่าง ร่าง ระเบียบข้อบังคับการทำงาน เข้าไปดูและ Download ได้ที่ จากเว็ปของกระทรวงแรงงานฯ http://www.labour.go.th/load/loadlist.jsp  

ส่วนเรื่องคู่มือพนักงาน เป็นเอกสารที่ทำขึ้นเพื่อให้พนักงานรู้ และเข้าใจบางเรื่อง บางสิ่งที่องค์การต้องการเน้น ย้ำ ให้พนักงานปฏิบัติได้ถูกต้อง เช่น คู่มือความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักร คู่มือความปลอดภัยในการใช้รถยก คู่มือพนักงานว่าด้วยเรื่อง "จรรณยาบรรณในการทำงาน"

คู่มือพนักงานเป็นคนละเรื่องเดียวกัน กับข้อบังคับในการทำงาน ที่ว่าเป็นคนละเรื่อง เพราะ กฎหมายไม่ได้บังคับว่าจะต้องมีคู่มือพนักงาน(ยกเว้นเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยฯ)   แนวทางการจัดทำคู่มือ หรือตัวอย่างคู่มือพนักงาน อาจจะเข้าไปดูตัวอย่างคู่มือพนักงาน ได้ที่ http://www.mfu.ac.th/division/personal/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=13&Itemid=55 ซึ่งเป็นตัวอย่างคู่มือพนักงานของภาครัฐ ที่อาจจะทำให้เห็นรูปแบบ แนวทางการจัดทำ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ บูรณาการเนื้อหาสาระให้เหมาะสมกับองค์การ คู่มือพนักงานควรทำให้สั้น เข้าใจง่าย มีภาพประกอบ

ที่ผมกล่าวว่า คู่มือพนักงานกับระเบียบข้อบังคับในการำทงานเป็นเรื่องเดียวกันคือเป็นเรื่องที่พนักงานทุกคนในองค์กร ควรต้องรู้ ต้องทราบ ต้องเข้าใจ 

ตัวอย่างที่แนะนำให้เข้าไป ศึกษาในเว็บ ทั้งสองเว็บจะทำให้เห็นรูปแบบและความแตกต่างระหว่างคู่มือ กับข้อบังคับในการทำงานหวังว่าข้อมูลที่แนะนำไป จะได้คำตอบที่ต้องการ และเป็นประโยชน์กับท่านผู้อ่านทุกท่าน

สวัสดี 

 

อยากทราบว่าถ้าเราทำเงินเดือนให้พนักงานเกินไป แล้วจะขอคืนได้ไหมคะ ถ้าพนักงานไม่ยอมควรใช้มาตรการอย่างไร ขอบคุณค่ะ

ขอเรียนถามอาจารย์ ว่าพอจะทราบเกี่ยวกับกฎระเบียบพนักงาน7elevenหรือไม่ เกี่ยวกับการลาคลอด เพราะให้ลาได้ไม่ถึง90วันตามกฎหมาย บางคน1เดือน บางคนเดือนครึ่ง ขอบคุณค่ะ

Thank you very much for the useful information ka

ขอบคุณมากค่ะ เป็นประโยชน์มากจริงๆ