ระเบียบข้อบังคับบริษัทและคู่มือพนักงาน

แพรดาว

ขอปรึกษาอาจารย์ เรื่องการเขียนระเบียบข้อบังคับบริษัท กับ คู่มือพนักงาน ควรทำเป็น 2 เล่ม หรือทำเป็นเล่มเดียวเลยจะดีกว่ากันคะ

 และรบกวนให้อาจารย์แนะนำถึงรูปแบบเขียนที่ดี ต้องเป็นอย่างไรบ้างคะ สามารถหาตัวอย่างหรือ template จากที่ได้ที่ไหนได้ และในอนาคต ถ้าเรามีการเพิ่ม / ลด หรือแก้ไข ต้องจัดการอย่างไรคะ

 

ขอบคุณคะ

    
}}" type="text" placeholder="เพิ่มความเห็น..." ng-click="showForm(kv.question)")
   

คำตอบ

ระเบียบข้อบังคับการทำงาน และคู่มือพนักงาน

เรื่องระเบียบข้อบังคับบริษัท หรือระเบียบข้อบังคับการทำงาน  เป็นเรื่องที่กฎหมายบังคับ ให้สถานประกอบการ ธุรกิจต้องมี และต้องมีหมวดหมู่ ตามที่กฎหมายกำหนด ระเบียบข้อบังคับการทำงาน ถือเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับการจ้าง (สภาพการจ้าง) ต้องขึ้นทะเบียนกับสำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่สถานประกอบการนั้นตั้งอยู่  ระเบียบข้อบังคับการทำงาน จึงต้องทำให้เป็นเรื่องเป็นราว ให้ถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อทำเสร็จแล้ว ต้องติดประกาศไว้ให้ลูกจ้างได้เห็นชัดเจน

ตัวอย่าง ร่าง ระเบียบข้อบังคับการทำงาน เข้าไปดูและ Download ได้ที่ จากเว็ปของกระทรวงแรงงานฯ http://www.labour.go.th/load/loadlist.jsp  

ส่วนเรื่องคู่มือพนักงาน เป็นเอกสารที่ทำขึ้นเพื่อให้พนักงานรู้ และเข้าใจบางเรื่อง บางสิ่งที่องค์การต้องการเน้น ย้ำ ให้พนักงานปฏิบัติได้ถูกต้อง เช่น คู่มือความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักร คู่มือความปลอดภัยในการใช้รถยก คู่มือพนักงานว่าด้วยเรื่อง "จรรณยาบรรณในการทำงาน"

คู่มือพนักงานเป็นคนละเรื่องเดียวกัน กับข้อบังคับในการทำงาน ที่ว่าเป็นคนละเรื่อง เพราะ กฎหมายไม่ได้บังคับว่าจะต้องมีคู่มือพนักงาน(ยกเว้นเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยฯ)   แนวทางการจัดทำคู่มือ หรือตัวอย่างคู่มือพนักงาน อาจจะเข้าไปดูตัวอย่างคู่มือพนักงาน ได้ที่ http://www.mfu.ac.th/division/personal/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=13&Itemid=55 ซึ่งเป็นตัวอย่างคู่มือพนักงานของภาครัฐ ที่อาจจะทำให้เห็นรูปแบบ แนวทางการจัดทำ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ บูรณาการเนื้อหาสาระให้เหมาะสมกับองค์การ คู่มือพนักงานควรทำให้สั้น เข้าใจง่าย มีภาพประกอบ

ที่ผมกล่าวว่า คู่มือพนักงานกับระเบียบข้อบังคับในการำทงานเป็นเรื่องเดียวกันคือเป็นเรื่องที่พนักงานทุกคนในองค์กร ควรต้องรู้ ต้องทราบ ต้องเข้าใจ 

ตัวอย่างที่แนะนำให้เข้าไป ศึกษาในเว็บ ทั้งสองเว็บจะทำให้เห็นรูปแบบและความแตกต่างระหว่างคู่มือ กับข้อบังคับในการทำงานหวังว่าข้อมูลที่แนะนำไป จะได้คำตอบที่ต้องการ และเป็นประโยชน์กับท่านผู้อ่านทุกท่าน

สวัสดี 

 

    

อยากทราบว่าถ้าเราทำเงินเดือนให้พนักงานเกินไป แล้วจะขอคืนได้ไหมคะ ถ้าพนักงานไม่ยอมควรใช้มาตรการอย่างไร ขอบคุณค่ะ

ขอเรียนถามอาจารย์ ว่าพอจะทราบเกี่ยวกับกฎระเบียบพนักงาน7elevenหรือไม่ เกี่ยวกับการลาคลอด เพราะให้ลาได้ไม่ถึง90วันตามกฎหมาย บางคน1เดือน บางคนเดือนครึ่ง ขอบคุณค่ะ

Thank you very much for the useful information ka

ขอบคุณมากค่ะ เป็นประโยชน์มากจริงๆ

}}" type="text" placeholder="เพิ่มความเห็น..." ng-click="showForm(kv.question.answers[0])")
   

ตอบ