ขอคุณครับ

  • เรียน อาจารย์ปัทม์ที่เคารพยิ่ง
  • ผมเห็นท่านอาจารย์ให้เกียรติไปแสดงความเห็นใน Blog ของผม  
  • ขอบพระคุณอาจารย์มากๆ ครับสำหรับความเป็นห่วงเกี่ยวกับการศึกษา ถ้าผมมีโอกาสผมต้องเรียนครับ

 

คำตอบ