อยากถามอะ

สมปอง

ทำไมถึงคิดทำ ปุ๋ยชีวภาพ

ทำแล้วขายที่ไหน กับ ใคร ราคาเท่าไร

ที่มา หรือความเป็นมา

การทำที่ดีต้องมีพนักงานกี่คน แล้วแต่ละคน ต้องมีการศึกษาขั้นต่ำวุฒิ อะไร

คำตอบ
not yet answered
นาย ชาติชาย เหลืองเจริญ
การทำปุ๋ยที่บ้านจำรุง  เป็นการทำเพื่อใช้เองไม่ได้ทำขาย  เป็นการพึ่งตนเองว่าด้วยเกษตรพึ่งตนเอง  ถ้าต้องการเรียนร้เรื่องการทำปุ๋ยชีวภาพ  เชิญไปเที่ยวที่บ้านจำรุง