ขอ Tag ด้วยคนค่ะ

 ขออนุญาติ Tag ซ้ำนะคะไม่รู้ว่ามีคนมาแซงคิวไปก่อนแล้ว
คำตอบ
อ่าน tag ครูนงเมืองคอนที่นี่http://gotoknow.org/blog/pad-hr-sci/77021 
ครูนงเมืองคอน
อ่านความลับ 5 ข้อ ครูนงเมืองคอนที่นี่ครับ http://gotoknow.org/blog/pad-hr-sci/77021 ขอบคุณครับที่ให้เกียรติ tag ถึง