ขออนุญาต blog tag ท่านเช่นกันค่ะ

เชิญเล่น blog tag ใน G2Kด้วยกันค่ะ  ถ้าพอจะมีเวลา  ขอบคุณค่ะ
คำตอบ