รอดูบันทึกครับ

  • นมัสการครับท่าน
  • ผมเป็นศิษย์เก่า มศว สงขลา รอดูบันทึกของท่านด้วยใจระทึกครับผม
คำตอบ