ขอความอนุเคราะห์นำบล็อกเข้าแพลนเน็ต

เรียน พี่วิชิต

ผมได้สร้างบล็อกใหม่ที่แยกออกจากงานประจำ เพื่อจัดการความรู้ "ตนเอง" คือ http://gotoknow.org/blog/kamphanat-JACK ก็เลยอยากให้นำเข้าแพลนแน็จ "การจัดการความรู้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม"

จึงถามมาเพื่อพิจารณาครับพี่วิชิต

กัมปนาท อาชา

คำตอบ
not yet answered
สายน้ำความคิด

ยินดีครับ.... จัดการให้เรียบร้อยแล้วครับ