มาแท็คซ้ำคุณหมอครับ

 คงไม่แท็คซ้ำ(เติม) ครับ

http://gotoknow.org/blog/moonlover/77720

คำตอบ

ขอขอบคุณ... คุณจันทร์เมามายและท่านผู้อ่านทุกท่าน

  • เจ้า BloG TaG นี่...
  • ขอตอบคำถามไว้ที่ข้อคิดเห็นของคำถามครับ

ขอขอบคุณ...

นพ. วัลลภ พรเรืองวงศ์

ขอขอบคุณ... คุณจันทร์เมามายและท่านผู้อ่านทุกท่าน

  • แนะนำให้อ่าน...

(1). "BloG TaG คนปอดแหก(วัลลภ พรเรืองวงศ์)"

(2). ตอบคำถาม TaG จากอาจารย์ iS

(3). ตอบคำถาม TaG จากอาจารย์มาลินี

(4). ตอบคำถาม TaG จากอาจารย์ราณี

ขอขอบคุณครับ...