สนใจวิจัยกสุ่มเสี่ยงเบาหวานในชุมชน

มณเฑียร
ดิฉันทำงานศูนย์บรืการสาธารณสุขของเทศบาลได้ทำคัดกรองเบาหวานความดันแล้วโดยเจาะเลือดปลายนิ้วพบว่ามีกลุ่มIFGนำตาล100-125 จำนวนมากได้จัดอบรมให้ความรู้เรื่องรู้ทันเบาหวานแล้วติดตามผลอีก3ครั้งห่างกันเดือน จะปรึกษาอจารย์ถึงแนวทางการทำวิจัยในกลุ่มนี้ค่ะ
คำตอบ
ขอโทษจริงๆ ที่มาเจอคำถามเมื่อเวลาผ่านไปนานมากแล้ว สิ่งที่น่าจะทำได้คือติดตามดูว่ากลุ่มนี้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือเปล่า ในเรื่องใดบ้าง ผลลัพธ์ในแง่ของปัจจัยเสี่ยง เช่น BMI เป็นอย่างไร ต้องอาศัยการติดตามยาวๆ ค่ะ