ยุทธศาสตร์การธำรงรักษาทรัพยากรมนุษย์ มีอะไรบ้าง

วิโรจน์

ขอเรียนถามคุณยม ว่า การที่จะธำรงรักษาคน(ทรัพยากรมนุษย์) ขององค์การไว้ ให้นานที่สุดเท่าที่ทำได้ มียุทธศาสตร์อะไรบ้าง

 

ขอบพระคุณล่วงหน้า ครับ

วิโรจน์

คำตอบ