มีคนเขียนพาดพิง

พี่น้องคะ มีคนเขียนพาดพิงพี่น้อง ที่นี่ค่ะ
คำตอบ