แรงจูงใจ

ชาวน่าน
                 แรงจูงใจให้ตั้งวงสุรา  ผู้คนในสังคม จำนวนไม่น้อยดื่มสุรากันมาก  อยู่กันไปวัน ๆ  เหมือนไม่มีขวัญ ไม่มีกำลังใจ  เมื่อวานนี้ ขับรถออกไปนอกบ้านตอนค่ำ  ในระยะทาง 500 เมตร พบวงสุราไม่น้อยกว่า 5 วง  จึงถามคุณหมอว่า  เคยเห็นแบบที่ผมเห็นหรือไม่ และ มีแรงจูงใจอะไร ให้เขาพากันตั้งวงสุราตอนเย็นหรือตอนหัวค่ำทั้งที่ไม่เป็นเทศกาล ?
คำตอบ