แสดงความเห็น

  • ผมเข้าใจว่าแหม่มกับแป้นน่าจะไม่ได้เอาใจใส่ต่ออาจารย์ภีมซะแล้ว ด้วยเหตุว่า บันทึกของอาจารย์ไม่มีรูปของอาจารย์เลย ดังนั้นเมื่ออ่านบันทึกจึงไม่สามารถคาดเดาในบางเรื่องได้
  • ......................

ด้วยความเคารพยิ่งครับ

คำตอบ