โดน tag แล้วนะคะ แวะไปดูหรือยังเอ่ย

เมื่อวานเข้ามาบอกแล้วลืมทำ link ค่ะ กฎกติกาของการ tag อยู่ที่บันทึกอ.จันทวรรณตรงนี้นะคะ ความลับหมอหลอง ขอที่มาของชื่อ ข้อนึงนะคะ

คำตอบ