ขออนุญาต Tag ต่อค่ะ

  • พี่โต้ง โดน Tag ต่อแล้วนะคะ บอกความลับ มาให้ ชาว G2K รู้  5 ข้อค่ะ.....แกล้งพี่โต้งได้ดีใจค่ะ
คำตอบ