เรียนต่อต่างประเทศ

Study Overseas Centre

IIBIT in association with
University of Ballarat
InfoTech Professionals Pty Ltd (01917 B) trading as IIBIT.
 University of Ballarat at IIBIT-Sydney (01266 K) & Adelaide (02235 J)
         
                        ****************************************************
            The University of Ballarat (UB) เปิดสอนหลักสูตรมากมาย ผ่านทางสถาบัน IIBIT
ระดับปริญญาตรี ด้าน Commerce (Accounting), Information Systems และ ปริญญาโท
 ด้าน MBA (International Management), MIT, MIS, Master of Commerce
(Professional Accounting), Master of Information & Communication Technology, Master of Information Technology Studies & MBA
 เมื่อเรียนจบที่ IIBIT จะได้รับปริญญาบัตรจาก University of Ballarat โดยตรง  นอกจากนี้ IIBIT ยังเปิดสอนภาษาอังกฤษ Diploma/Advanced Diploma
ด้าน Accounting, Business Management, IT, Business Marketing และหลักสูตรของ University of Ballarat ด้านอนุปริญญาโทด้าน Commerce, Management, IT อีกด้วย
       
                              ************************************************
พบกับข้อเสนอพิเศษสุด ๆๆ กับสถาบันใน Sydney,Australla
 Package  Courses
1.  ฟรี ค่าลงทะเบียนและค่าสมัครเรียน  
2.  ค่าเรียนภาษา เพียง A$ 180 ต่อสัปดาห์ (6 เดือน เพียง 1.25 แสนบาท)
3. ค่าเรียน Diploma A$ 1,750 ต่อเทอม (5 หมื่นบาท)
4.  สมัครเรียนภาษา 24 สัปดาห์ + หลักสูตรป. ตรี (UB)/โท จ่ายค่าเรียนภาษาเพียง 20 สัปดาห์
5.  สมัครเรียนภาษา 20 สัปดาห์ + Diploma/Advanced Diploma จ่ายค่าเรียนเพียง 16 สัปดาห์
- ผ่านภาษาอังกฤษระดับสูง เข้าเรียนต่อป. ตรี/โทได้เลย ไม่ต้องใช้ผล IELTS/TOEFL

  ****************************************

 สมัครได้แล้ว
      พบเจ้าหน้าที่สถาบัน : Mr. Bhanu Srikanth 
วันศุกร์ที่  9  กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 17.00-19.00 น. ที่ Study  Overseas Centre
               โอกาสดี ๆ มาถึงคุณแล้ว 
 โอกาสที่จะได้ไปเรียนต่อประเทศออสเตรเลีย กับราคาค่าเรียน
               ที่ไม่แพงอย่างที่คิด
.....โอกาสที่คุณสามารถทำงานระหว่างเรียนที่เมือง Sydney
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่   Study Overseas Centre Co.,Ltd.
โทร. 0-2655-6479-80, มือถือ 0-81-350-8072, 0-81- 644-9867 อีเมล์  [email protected]

                                       *******************************************

ข้อมูลเพิ่ม เติมไปดูได้ที่http://bbs.pramool.com/webboard/view.php3?katoo=I04319&page=1

คำตอบ