การเปลี่ยน border

เอวา

คือทำเว็บใน DreamMX แต่ต้องการเปลี่ยน border
เข้าไปดูที่คุณแนะนำแล้ว แต่ไม่เข้าใจว่าแผงควบคุม
อยู่ตรงไหน แล้ว ช่อง ccs ที่เราต้องใส่ code อยู่ตรงไหนค่ะ  ช่วยบอกทีนะค่ะ ยังทำไม่ค่อยเก่ง ด่วนค่ะ

 

 

คำตอบ