อาชีพครู

นส.นิภา สัจจญาติ

อาชีพครูในความคิดของดิฉันเป็นอาชีพที่มีเกียรติ  น่ายกย่อง

น่าเคารพ   แต่ทำไมสังคมไทยถึงไม่ยกระดับอาชีพครูให้เท่ากับอาชีพหมอ  วิศวะ  เภสัช ละคะ

คำตอบ

ตอบนิภา

สังคมยกย่องทุกอาชีพที่ผู้ปฏิบัติเป็นคนดี มีความสามารถ

ครูนั้นเขายิ่งยกย่อง  จึงมีวันครูแห่งชาติ จึงมีพิธีไหว้ครู ไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรเขาจะไหว้ครู เห็นหรือไม่ ลิเก ลำตัด ช่างซอ หมอลำ วงดนตรี ปี่พาทย์ มวย ฯลฯ

แต่เนื่องจากการผลิตครูในระยะหลังไม่สอดคล้องกับความต้องการเพราะครูคนหนึ่งเมื่อบรรจุสอนก็จะใช้เวลานานกว่าจะเกษียณ กว่าจะลาออก ประกอบกับแผนการคุมกำเหนิด ทำให้วัยเรียนลดลง ความต้องการครูจึงมีน้อย มีตำแหน่งที่จะบรรจุใหม่ จำนวนน้อย  เมื่อเทียบกับปริมาณบัณฑิตทางครูซึ่งแต่ละสถาบันผลิต

จึงเกิดปัญหาเรียนครูจบมาแล้วไม่มีงานทำ     คนที่มีโอกาสเช่นมีทุนพอ  เรียนเก่งอยู่แล้ว ก็หันไปเรียนวิชาชีพอื่น  เพราะยังเป็นที่ต้องการของสังคม ไม่ต้องทำงานเฉพาะด้านมีทางเลือกหลากหลาย

ทีนี้ถ้าเลือกมาเรียนครูแล้วก็จำเป็นต้องเรียนรู้จริง มีทักษะจริงมีคุณลักษณะของครูที่ดี  ครูเชื่อว่าเราย่อมมีโอกาสมากกว่าคนเรียนไม่จริง รู้ไม่จริง แถมมีคุณสมบัติที่ไม่เหมาะสมที่จะเป็นครู

ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด  เรียนให้รอบรู้ เรียนให้เป็นครูเขา อนาคตไม่มีใครรู้  แต่มันจะมีคำตอบเอง   ขอให้ภูมิใจ ตั้งใจ และวันหนึ่งก็จะได้เป็นครูคนดี  เพราะคลื่นลูกหลังย่อมไล่คลื่นลูกแรกเสมอ ครูเอาใจช่วยนะคะ

ขอบใจที่แวะมาเยี่ยมและมีคำถามดีๆ เชื่อว่าเพื่อนหลายคนก็ต้องการแลกเปลี่ยน  แล้วอ่านปั๊บผญา ตลอดจนบล็อกอื่นๆ และแสดงความคิดเห็นด้วยนะคะ