เรื่องขำๆ

สุพรรณี
สวัดดีค่ะอาจารย์ หนูมีเรื่องจะถามอาจารย์ค่ะเรื่องขำๆที่อาจารย์เล่าให้พวกนักศึกษาฟังเป็นเรื่องที่มาจากประสบการณ์หรือเรื่องที่อาจารย์อ่านมาจากหนังสือค่ะ เพราะหนูเคยเอาไปเล่าให้เด็กที่เรียนพิเศษฟังตอนนี้เด็กมักจะให้หนูเล่าให้ฟังบ่อยๆแต่หนูไม่รู้จะเล่าเรื่องอะไรดี  อาจารย์ช่วยให้คำแนะนำด้วยน่ะค่ะ
คำตอบ

ตอบสุพรรณี

เทคนิคการพูด เทคนิคการสอนหรือการเล่าเรื่อง  เป็นเรื่องที่ต้องฝึกฝนโดยอาศัยการเรียนรู้จากผู้อื่น การอ่าน การฟัง การดูหรือการชมแล้วนำมาประยุกต์ใช้

ต้องอาศัยประสบการณ์สั่งสม เช่นที่ครูพูดโคลงๆ กลอนๆ ก็ต้องเป็นคนรักการอ่าน รักการบันทึกจดจำ  และนำไปใช้

ครูเห็นศิษย์มานั่งเรียน(บางคน) เดินมาตัวเปล่า(จริงๆ) ไม่มีสมุดที่จะบันทึก ครูไม่มั่นใจว่าเขาจดจำอะไรได้มากน้อยเท่าไหร่  ยิ่งยุคนี้มีข้อมูลสารสนเทศให้รับรู้มากมาย  คนจึงจำๆลืมๆ ลืมๆจำๆ

สรุปเป็นทั้งศาสตร์ที่ต้องเรียนรู้และเป็นศิลป์เฉพาะตน ในการนำไปใช้ เพราะบางคนอุตส่าห์เล่าเรื่องตลกให้เขาขำ  เขากลับฟังเฉย เพราะคนเล่าไม่มีเทคนิค เรื่องเดียวกันคนเล่าต่างคน ก็ได้ผลต่างกันจ๊ะ ลองหัดดูนะคะ  เป็นเสน่ห์อีกวิธีหนึ่งทีเดียว   ขอบใจที่แวะเยี่ยมและมีคำถามดี ๆ ครูจำได้ค่ะเอกคณิตตั้งใจเรียนทุกคน