สวัสดีค่ะ

ศูนย์การเรียนรู้ โรงพยาบาลบ้านหมี่จัดตั้งเมื่อไรคะ
คำตอบ

เป็นนโยบายของผู้อำนวยการที่เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการความรู้ในองค์การ จึงให้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ขึ้นเมื่อ  เดือนมกราคม  2550 นี้เองค่ะ