มีเรื่องเสนอครับ

อาจารย์ครับผมมีเรื่องเสนอแนะครับ ที่ ไม่อยากพลาดเรื่องดีๆ เพียงเพราะไม่ได้ตามตลอด
คำตอบ
ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านมากค่ะสำหรับข้อคิดเห็นดีๆ ที่จะมีประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ค่ะ ยินดีรับฟังข้อคิดเห็นของทุกท่านเสมอค่ะ