ขออ้างอิงและเรียนเชิญ

ขออนุญาตอ้างอิงถึง ที่นี่ และถือโอกาสเรียนเชิญอาจารย์ว่า พอจะว่างมาพูดคุย ที่ภาควิชารังสีวิทยา สัก ๑ ชั่วโมงตอนเที่ยงวันศุกร์ในเดือนมีนาคม ได้มั้ยครับ
คำตอบ
ขอโทษที่ตอบช้านะค่ะ เที่ยงวันศุกร์ได้ค่ะ แต่ศุกร์ที่ 2 มีนา ไม่สะดวกค่ะ