ขออนุญาต tag นะคะ

ขออนุญาตล้วงความลับของคุณครู 5 ข้อนะคะ

วิธีการไปดูบันทึกของ ดร.จันทวรรณได้เลยค่ะ

http://gotoknow.org/blog/tutorial/76856

คำตอบ

อ่านได้ที่นี่ครับ http://gotoknow.org/blog/pad-hr-sci/77021  ขอบคุณที่ให้เกียรติ tag

ครูนงเมืองคอน

อ่านได้ที่นี่ครับ http://gotoknow.org/blog/pad-hr-sci/77021  ขอบคุณที่ให้เกียรติ tag