เรียนเชิญท่านอาจารย์ครับ

คำตอบ

  เรียนท่านออต รับทราบครับ เป็นสาขาของ "เล้าข้าว" รือ ท่าน