คิดถึงจึงโดน Tag

อ.จอน์หค่ะ 

หายไปนะคะ  คิดถึงค่ะ

ตอบ tag  ด้วยนะคะ

คำตอบ