มีความลับอะไรบ้าง

อ่านบันทึกนี้แล้วตอบด้วยนะคะ
คำตอบ