ฮีตสิบสอง

ตุ๊กตา
อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับฮีตสิบสอง แล้วต้องการที่จะเอาไปทำรายงานส่งอาจารย์ค่ะ  แล้วอาจารย์เน้นว่าจะต้องมีเชิงอรรถไม่น้อยกว่า5ข้อ  และบรรณานุกรมไม่น้อยกว่า7เล่ม ไม่ทราบว่ามีหนังสือที่เกี่ยวกับฮีตสิบสองเล่มไหนที่มีข้อมูลที่ต้องการดังที่กล่าวถึง บ้างมั้ยค่ะ
คำตอบ