physicalกับภูมิปัญาท้องถิ่น

nontawat kumlang

อาจารย์ครับครั้งนี้โพดร์มาไม่ได้มีอะไรครับแค่เมื่อกี้ลืมใส่  section  ครับ

ขอโทษครับที่โพดร์เยอะ

นายนนท์ธวัตร  คำแหลง

section G   รหัส 4711619  พลศึกษา

คำตอบ

ตอบนนท์ธวัตร  ครับ

ชื่อนี้ครูจำได้ เพราะแปลกและไม่เหมือนใคร

ดีใจค่ะที่แวะมาเยี่ยมครู

ไม่ถามครูหรือ   อ้อ    แต่ครูจะถามนนท์ธวัตรละครับ

ผู้สูงวัยควรปฏิบัติตนอย่างไร  ควรออกกำลังกายอย่างไร  ?!!!!!

จะคอยคำตอบนะครับ  ครูเชื่อว่า  เอกพลศึกษาต้องให้คำแนะนำแก่ครูได้  ขอบใจล่วงหน้าครับ /จากครู