ขออนุญาต blog tag คุณวัลลานะคะ

http://gotoknow.org/blog/growthrings/77052

วิธีเล่นค่ะ http://gotoknow.org/blog/tutorial/76856

คำตอบ