ลักษณ์ ๘

คุณหมอ...

ไปอ่านซ้ำแล้ว ลักษณ์ ๘ น่าจะเป็นไปได้หลายส่วน

เพราะอาตมาเถียง และมีความเห็นแย้ง ในเรื่องต่างๆ มาตลอด...

คนไม่ค่อยคุ้นเคยบางคนว่า ก้าวร้าว

เพื่อนสนิทบางคนบอกว่า อะลุ่มอะล่วยสูง

และ บางคนก็ว่า ค่อนข้างเพี้ยนๆ

5 5 5

อันที่จริง อัตลักษณ์ หรือ identity ของแต่ละคนกำหนดความชัดเจนได้ยาก ตามแนวคิดโพสต์โมเดิร์น เค้าก็บอกว่าไม่ควรจำแนกหรือจัดประเภทคน นะครับ...

แต่พระพุทธเจ้าทรงจัดประเภทไว้หลายนัยเหมือนกัน ครับ....

เจริญพร

คำตอบ
not yet answered
มาโนช

นมัสการหลวงพี่
ครับการจัดกลุ่มคนทำให้เรามักจะมองอะไรเป็นแบบเหมารวม และนิ่งๆ ซึ่งผิดหลักการธรรมชาติว่าทุกสิ่งเป็น dynamic ตัวผมคิดว่าการมองแบบนี้เป็นได้แค่ดูแนวโน้มเท่านั้นเองครับ ส่วนตัวเขาจริงๆ แล้วแต่ละคนย่อมมีรายละเอียดแตกต่างกันไป

ขอขอบพระคุณครับที่เมตตา comment