tag

Blog Tag: ความลับของสิงห์คุณซ้าย

อาตมาคุ้นเคยที่สุดท่านหนึ่งก็คือ อาจารย์นี้แหละครับ

เจริญพร

คำตอบ

เผยความลับแล้ว พระคุณเจ้า  มันเป็นเรื่องทางโลกียวิสัยครับ  จึงเกรงใจพระคุณเจ้าอย่างยิ่ง  แต่ --- อ้อ  พระคุณเจ้าหมดสิ้นแล้วซึ่งกิเลศนี่นา  งั้นก็ค่อยสบายใจขึ้นครับ

ดร.ไสว เลี่ยมแก้ว

ขอบคุณครับ  ผมเองก็รู้สึกชื่นชมข้อเขียนและความคิดของพระคุณเจ้ามากครับ  Blog Tag นี่ก็เป็นผลของความคิดสร้างสรรค์ครับ
BM.chaiwut

อาจารย์ ดร.ไสว

(สงสัยอาจารย์จะแซว) .....

ขอตอบว่า กิเลสยังเต็มพุงเหมือนเดิม เพียงแต่ควบคุมไว้เท่านั้น

เจริญพร

ครับ