ทำไมต้องตัดต้นไม้ภายในโรงเรียนด้วยครับ

พงษกร สุขแก้ว

อยากทราบว่าทำไมมีการตัดต้นไม้ทำลายป่าภายในโรงเรียนครับ

ที่อื่นเขาปลูกแต่ที่นี่กลับทำลาย งง งง งง

กับความคิดนี่หรือความคิดครูสมัยหม่

คำตอบ